‘NAMYN BUGAIL’

Roedd tipyn o ddyfalu am y teitl a ddefnyddiodd y Parchedig D. Ben Rees am ei ddarlith sef ‘Namyn Bugail’. Dyfyniad o lyfr Amos 7:14 –“ bugail oeddwn i”. Canolbwyntiodd ar fywydau tri o fugeiliaid, fel y mae gweinidogion yn cael eu galw gan rai enwadau, sef y Parchedigion C. Currie Hughes, Tom Beynon a Timothy Richmond Morgan a diddorol oedd eu hanes.

D. Ben Rees a Brian Thomas (Llywydd)

Parch C. Currie Hughes

en_GBEnglish (UK)