GWIRFODDOLI GYDA’R FFOADURIAID

gyflwynwyd Phylip Huws fel un yr ydym yn ei adnabod wedi iddo fod ar amryw o gyfresi teledu a radio. Ond yn y Gymdeithas cawsom weld  ochr arall i’w fywyd sef y gwaith a wnaeth gyda ffoaduriaid . 

Roedd Mr Huws wedi meddwl am wirfoddoli lawer gwaith ond heb wneud dim am y peth nes fod ei wyres ddeunaw oed , cyn mynd i brifysgol, yn  mynd i weithio gyda phlant yn dioddef o HIV yn Cambodia. Fe gysylltodd ef â Asylum Link Merseyside sydd yn Eglwys St. Ann, Edge Hill, Lerpwl ac fe fu yno am 4 mlynedd yn dysgu Saesneg i ffoaduriaid. 

Dywediad sydd yn apelio ato yw ” Un wlad yw ‘r byd, a dynoliaeth yw ei dinasyddion hi” a chawsom yr hanes  anhygoel wedyn am ei waith yn dysgu Saesneg i ffoaduriaid oedd yn byw yng ngwersyll  ‘The Jungle’, Calais. 

Llun: Phylip Huws gyda’u cyfoedion a chyn disgybl

en_GBEnglish (UK)