Y Parchedig Robert Parry: O lanelli i Jamaica

Gan fod gwaith gweinidog yn gallu bod yn reit anodd weithiau, mae’n bwysig gweld ochr ddigri rhai sefyllfaoedd. Cawsom esiamplau o hyn y mae y Parchedig Robert Parry wedi ei weld wrth ei waith; gwaith sydd wedi bod yn llawer o flynyddoedd (37) erbyn hyn. Mae gwaith Robert wedi mynd ag ef o Jamaica, Cayman Islands a Patagonia i Llanelli a llawer o leoedd yng Nghymru a Lloegr.
Roedd yn ddiddorol iawn yn gwrando ar yr hanesion, a chawsom noson hwyliog a phleserus iawn.

en_GBEnglish (UK)