Rhaglen y Flwyddyn 2023 -2024

ARCHIF RHAGLENNI 2022-2023

2023-2024

Chair

Dr. John Williams

Deputy-chair

Nan Hughes Parry
Brian Thomas
Dr. Pat Williams

Secretary

Beryl Williams

Treasurer

Alun Davies


Cynhelir y Cyfarfodydd ar nos Fawrth yng
The Welsh Centre, Auckland Road, L18 0HX
at 7.30

Membership fee
£20.00

Student membership is free

Programme

Medi 2023


12

Opening meeting
Light refreshments to follow


19

Alwen Derbyshire
‘Gweithio yn yr Ysgwrn’
Llywydd :- Ifor Griffith


26

Haydn Edwards
‘Griffith Davies – Arloeswr a Chymwynaswr’
Llywydd :- Roderick Owen

Hydref 2023


3

A musical evening with David Williams and sons
Llywydd :- Elin Boyd


10

Dr Huw Lewis Jones
‘My top ten’
Darlith yn Saesneg
Chair - Rhiannon Liddell


17

Parch. Ddr. Athro D Ben Rees
‘Namyn Bugail’
Llywydd :- Brian Thomas


24

Dilys Ellis Jones
‘Nepal – estyn dy law’
Llywydd :- Norma Owen

Tachwedd 2023


7

Norma Owen a Brian Thomas
Hanes y Coleg Normal
Llywydd :- Anne Jones


14

Bethan Kilfoil (Ar Zoom yn y Ganolfan)
‘Sláinte ! Bywyd yn Iwerddon’
Llywydd :- John Williams


21

Helen Williams-Ellis
‘Pwy oedd Mrs. R.S. Thomas ?’
Llywydd :- Beryl Williams


28

Ceri Rawson –
‘Therapi Cerdd’
Llywydd :- Kath Norton


Rhagfyr 2023


5

A flavour of Christmas am 2.30
At the centre with Norma Owen a Devida Broadbent


12

Christmas Dinner
Woolton Golf Club

Ionawr 2024


9

Auction at the Centre at 7.30


16

Sian Thomas a Wena Evans am 2.30 o’r gloch
‘E. Emrys Jones – ei fywyd, ei waith, ei luniau’
Llywydd :- Mair Roberts


23

Dr Pat Williams am 2.30 o’r gloch
‘Synnwyr cyffredin yr haid’
Llywydd :- Nan Hughes Parry


30

Sgwrs a Cyri yn 46 Mayville Road am 7 o’r gloch
Cooks – Idris and Mair Roberts

Chwefror 2024


6

Ymweliad â Shakepeare North Playhouse, Prescot
Trefniadau i ddilyn


13

Crempoga yng nghartref Dr. Pat Williams am 2.30 o’r gloch
14 Menlove Gardens North


20

Gwestai’r Llywydd am 2.30 o’r gloch


29

Oedfa Gŵyl Ddewi am 1 o’r gloch
Yn y Gadeirlan Anglicanaidd.

Mawrth 2024


1

Cinio Gŵyl Dewi yng Nghlwb Golff Woolton
Gŵr Gwadd :- Dyfrig Hughes Roberts, Hen Golwyn


5

Sheila Owen
‘Cancr ac uchelfannau’r frwydr
Llywydd :- Meirion Evans


12

Dr. Gareth Parry Jones
‘James a Nicolai’
Llywydd :- Eryl Dooling


19

Quiz - Devida Broadbent as quizmaster
Llywydd :- Eirlys Evans


26

Iwan Morgan
Gair a chainc’

Llywydd :- Margaret Anwyl Williams

Ebrill 2024


16

Annual General Meeting at the Centre


en_GBEnglish (UK)