Lleoliad Canolfan Cymry Lerpwl / Eglwys Bethel

CAPEL BETHEL a CHANOLFAN Y CYMRY

L15 9EZ yw côd post y Capel ar ochr Heathfield Road

Lleolir yr Eglwys ar waelod Heathfield Road,Lerpwl L15 9EZ. Mae’r fynedfa ar lôn un ffordd (one way street) sef Auckland Road (côd post L18 0HX)

Os ydych ar goll gofynnwch am ochr Allerton Road o Penny Lane.

Mae’r Eglwys gyferbyn â ‘Penny Lane Hotel’ , Bwyty ‘Spire’ , ‘Penny Lane Flowers’ a siop sglodion a enwir yn ‘Georgios II’.

Mae railings gwyrdd yn amgylchu y safle lle welir adeilad y Capel, a’r maes parcio bychan a glaswellt.

Mae digon o strydoedd yn agos i’r Capel i barcio eich car.

cyCymraeg