Gwaith yn ‘Yr Ysgwrn’

Noson diddorol gan Alwen Derbyshire yn sôn am eu gwaith yn ‘Yr Ysgwrn’.

Hedd Wyn Yr Ysgwrn

Ifor (Llywydd), Alwen, Llion (gŵr) ac Eifion (brawd)

cyCymraeg