JAMES A NIKOLAI

Mawrth 12fed – Daeth Dr Gareth Parry Jones atom i gyflwyno hanes ddiddorol iawn am ‘James a Nikolai’. Dau morwr, dau Capten ond ……. Ni allwn ddweud mwy am eu hanes diddorol. Bydd angen i chi prynu y llyfr o Wasg y Lolfa neu wahodd Gareth i’ch cymdeithas i gael yr hanes i gyd – ni fyddwch yn cael eich siomi.

Gareth (yn y canol) gyda ffrindiau o ddyddiau Prifysgol
cyCymraeg