‘BREUDDWYD SYR IFAN ab OWEN EDWARDS’

Mae Urdd Gobaith Cymru yn dathlu ei ganmlwyddiant eleni ac yn ystod yr amser clo fe ddechreuodd Mr Jones gasglu at ei gilydd luniau a oedd ganddo ar ôl ei dad ac ysgrifennu llyfr yn benodol ar wersylloedd yr Urdd a sefydlwyd gan Syr Ifan. Cawsom clywed sut gwireddiwyd y breuddwyd -mae’n hanes diddorol felly prynwch y llyfr !

Llun: Penri Jones a Roderick Owen, Llywydd y noson

cyCymraeg