rhagfyr 5ed

Un o gyfarfodydd mwyaf poblogaidd Cymdeithas Cymry Lerpwl bob blwyddyn yw ‘Naws y Nadolig’. Norma a Devida oedd wedi trefnu y cyfarfod a chyn cael y tê cawsom gwis a darlleniad o farddoniaeth I.D. Hooson. Gorffennwyd y cyfarfod trwy ganu carolau roedd pump o aelodau wedi dewis fel eu hoff carol.Roedd yn bleser cael cymdeithasu fel hyn ar brynhawn gaeafol o Ragfyr !

cyCymraeg