sgwrs yr Athro Angharad Price

Teitl sgwrs yr Athro Angharad Price oedd ‘Caergybi, Cacenau a Chapeli’. Dyma noson hynod o ddifyr pryd roedd Angharad yn sôn am ‘ysgrif’ fel ffurf o ysgrifennu. Cawsom esiamplau o waith llawer o awduron nodedig Cymraeg a Saesneg, gyda Angharad yn eu darllen – roeddynt fel ‘lluniau mewn geiriau’. Darllenodd esiamplau hefyd o’i llyfr diweddaraf, sef ‘Ymbapuroli’ Os brynwch y llyfr cewch weld arwyddocad teitl ei ‘hanerchiad. (‘Ymbapuroli’ cyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch)

Llun: Yr Athro Angharad Price gyda Llywydd y nos , Dr. Pat Williams

cyCymraeg