Tachwedd 28ain

Daeth Ceri Rawson, Therapydd Cerddoriaeth gyda’r elusen Methodist Homes Association (MHA) atom. Mae yn gweithio gyda bobol gyda phobl yn dioddef o ‘dementia’ yn bennaf ond hefyd afiechydon eraill fel afiechyd Parkinson ac afiechyd motor neuron. Therapi cerddoriaeth yw’r defnydd o gerddoriaeth a/neu elfennau o gerddoriaeth (fel sain, rhythm a harmoni) i leihau straen neu wella ansawdd bywyd. Agorwyd ein llygaid am effaith ei gwaith gyda’r cleifion, yn arbennig ei gwaith yn y carchardai ac yn y cartrefi nyrsio yn y ystod pandemig COVID.

cyCymraeg