Tachwedd 21ain

Pwy oedd Mrs R. S. Thomas ? Diolch i Helen Williams-Ellis am ateb y cwestiwn a datgelu doniau Elsie Eldridge, arlunydd arbennig oedd wedi byw yng nghysgod ei gŵr sef y Parchedig R.S. Thomas ac heb gael ei llawn haeddiant. Dangosodd Helen beth o’i gwaith yn cynnwys y murlun enwog, ’the Dance of Life’, a beintiodd i Ysbyty Orthopedig Robert Jones ac Agnes Hunt ond sydd yn awr yn Adeilad Diwylliannol Prifysgol Wrecsam a hefyd lluniau arbennig o natur ac adar. Roedd Elsie yn bryderus iawn am effaith negyddol y ddynoliaeth ar fyd natur. Os hoffech fwy o wybodaeth am Elsie ewch i www.meeldridge.com a www.rsthomaspoetry.co.uk/rs-thomas-me-eldridge-society/

Darn o’r murlun “The Dance of Life’
Helen yn dangos siôl debyg i’r un yn y murlun
cyCymraeg