Newyddion

Mae crynondeb o weithgareddau ‘r Gymdeithas i’w cael yn ‘Yr Angor’ bob mis. Os hoffech dderbyn ‘Yr Angor’ cysylltwch â Dr. John Williams ar helo@cymdeithascymrylerpwl.co.uk

Mawrth 31, 2024

GAIR A CHAINC

Mawrth 26 – Testun Iwan Morgan oedd ‘Gair a Chainc’Fe gymerodd Iwan ddiddordeb mewn canu gwerin pan yn blentyn 7…
Darllen mwy
Mawrth 31, 2024

CWIS Y GYMDEITHAS

Mawrth 19 – Cawsom noson hwyliog gyda llawer o chwerthin yng nghwis Mrs Devida Broadbent. Roedd tri tim yn ceisio…
Darllen mwy
Mawrth 30, 2024

JAMES A NIKOLAI

Mawrth 12fed – Daeth Dr Gareth Parry Jones atom i gyflwyno hanes ddiddorol iawn am ‘James a Nikolai’. Dau morwr,…
Darllen mwy
Mawrth 17, 2024

100 copa cymru

Mawrth 5ed – Sheila Owen oedd ein siaradwraig a theitl y sgwrs oedd 100 Copa Cymru. Dechreuodd y siwrna yma…
Darllen mwy
Mawrth 15, 2024

OEDFA DEWI SANT

Chwefror 29ain – Am yr ail flwyddyn yn olynol, cynhaliwyd oedfa yng Nghadeirlan Anglicanaidd Lerpwl i ddathlu Gŵyl Dewi. Croesawyd…
Darllen mwy
Mawrth 15, 2024

GWESTAI Y LLYWYDD

CHWEFROR 20fed – Roedd llawer o ddyfalu at y cyfarfod pwy tybed fyddai gwestai ein Llywydd. Ni chawsom ein siomi…
Darllen mwy
Chwefror 27, 2024

CREMPOGA

Pnawn Chwefror 13eg – Ar ddydd Mawrth Ynyd bu i ni gyfarfod yng nghartref Dr. Pat Williams. Roedd Pat wedi…
Darllen mwy
Ionawr 31, 2024

SGWRS a CYRI

Ionawr 29ain – Roedd hi’n werth disgwyl 12 mis eto i gael blasu arlwy o wahanol fathau o gyri a…
Darllen mwy
Ionawr 28, 2024

SYNNWYR CYFFREDIN YR HAID

Ionawr 23ain – Dechreuodd Dr Pat trwy gyfeirio at lyfr enwog Gustav Le Bon (1841-1931) ‘The Crowd : a study…
Darllen mwy
Ionawr 25, 2024

OCSIWN

IONAWR 9fed, 2024 Ocsiwn dechrau’r flwyddyn- mae hyn yn ymadrodd cyfarwydd iawn i aelodau cymdeithas Cymry Lerpwl. Cafwyd Ocsiwn hwyliog…
Darllen mwy

cyCymraeg