Archif Rhaglen y Flwyddyn 2022 -2023

2022-2023

Llywydd

Dr. John Williams

Is-Lywyddion

Nan Hughes Parry
Brian Thomas
Dr. Pat Williams

Ysgrifennydd

Beryl Williams

Trysorydd

Alun Davies


Cynhelir y Cyfarfodydd ar nos Fawrth yng
Nghanolfan y Cymry, Auckland Road L18 0HX
am 7.30 o’r gloch.

Tâl aelodaeth
£20.00

Myfyrwyr am ddim

Rhaglen

Medi 2022


13

Cyfarfod agoriadol
Lluniaeth ysgafn wedyn


20

Breuddwyd Sir Ifan
Mr. Penri Jones
Llywydd – Roderick Owen


27

Gwirfoddoli Gyda Ffoaduriaid
Mr. Phylip Huws
Llywydd – Nan Hughes Parry

Hydref 2022


4

Ffilm – Noson yng nghwmni trigolion Porth yr Aur
John Ogwen yn darllen


11

Mynydd Parys
Dr. Huw Roberts
Llywydd – John Williams


18

Noson gerddorol gyda David Williams a’i feibion
Llywydd :- Rhiannon Liddell

Tachwedd 2022


1

Nant y Bettws
Dei Tomos
Llywydd -Brian Thomas


8

Noson gyda’r myfyrwyr
Noa Evans a Swyn Hughes
Llywydd – Meirion Evans


15

Caergybi, Cacennau a Chapeli
Yr Athro Angharad Price
Llywydd – Pat Williams


22

Gweithio gyda gwiail
Mrs. Eirian Muse
Llywydd – Kath Norton


29

Hiwmor yn fy ngwaith
Y Parch. Robert Parry
Llywydd – Mair Roberts

Rhagfyr 2022


6

Naws y Nadolig
Yn y ganolfan o dan ofal Norma Owen a Devida Broadbent


13

Cinio NadoligWEDI EI OHIRIO OHERWYDD Y TYWYDD

Ionawr 2023


12

Cinio Blwyddyn Newydd

Clwb Golff Woolton


17

Sgwrs a Cyri yn 46 Mayville Road
Cogyddion – Idris a Mair Roberts


24

Sláinte! Bywyd yn Iwerddon
Bethan Kilfoil (Ar Zoom yn y Ganolfan am 7.30)
Llywydd – John Williams


31

Paganiaeth o dan yr wyneb; ffynhonnau sanctaidd Cymru
Mike Farnworth am 2.30
Llywydd – Dr. Pat Williams

Chwefror 2023


7

Awdl Gwilym Tyldesley
Mr. Brian Thomas am 2.30
Llywydd – Norma Owen


21

Crempoga yng nghartref Dr. Pat Williams am 2.30
14 Menlove Gardens North


25

Cinio Gŵyl Ddewi
Yng Nghlwb Golff Woolton


28

Oedfa Gŵyl Ddewi
Yn y Gadeirlan Anglicanaidd am 1 o’r gloch.

Mawrth 2023


14

Tro o gwmpas Ynys Môn
Mr. Phil Mostert
Llywydd – Margaret Anwyl Williams


21

Anne Griffiths – y ferch rhyfeddol o Dolwar Fach
Parch. Athro Ddr. D. Ben Rees
Llywydd – Eryl Wynne Jones


28

Cwis o dan ofal Devida Broadbent
Llywydd – Wena Evans

Ebrill 2023


4

Noson gerddorol gyda Glynn Morris
Llywydd – Ifor Griffith


25

Cyfarfod Cyffredinol yn y Ganolfan

cyCymraeg