Cymdeithas Cymry Lerpwl

Croeso i wefan Cymdeithas Cymry Lerpwl. Bu cymdeithasau diwylliannol Cymraeg yn Lerpwl ers diwedd y pedwerydd ganrif a bymtheg, a’n braint yw cael dyfalbarhau gyda’r traddodiad. Mae’r aelodau yn hannu o bob rhan o Gymru ac yn cyfarfod ar nos Fawrth yng Nghanolfan Cymry Lerpwl sydd yn estyniad o Gapel Bethel, Heathfield Road. Mae gyferbyn Penny Lane yn Allerton.

Darllenwch ein rhaglen am dymor 2023/24 sydd yn cynnwys nosweithiau amrywiol eu naws sef darlithoedd, nosweithiau cerddorol, dathliadau Nadolig a Dydd Gŵyl Dewi ac ymlaen. Nid oes neb mynd adref ar ôl cyfarfod heb gael paned a sgwrs. ‘Rydym yn croesawu dysgwyr a myfyrwyr a phawb sydd yn ymfalchio yn ein treftadaeth.

cyCymraeg