100 copa cymru

Mawrth 5ed – Sheila Owen oedd ein siaradwraig a theitl y sgwrs oedd 100 Copa Cymru. Dechreuodd y siwrna yma wedi iddi hi cael Cancr y fron yn 2019. Wedi cael y newydd yn 2020 ei bod wedi gorchfygu y salwch penderfynodd wneud rhywbeth i ddathlu y newyddion da. Penderfynodd ddringo y 100 copa fynyddoedd uchaf Cymru.
Mae hi wedi ysgrifennu ‘Cancer and my peaks of Challenge’ (gwasg Carreg Gwalch) ac mae’r elw o’r llyfr yn mynd at elusen ‘Breast Cancer Now’.

cyCymraeg