Cinio Nadolig, Ginio Blwyddyn Newydd, a Noson Cyri: Y Lle i Fyw Yn y Mis Rhagfyr

Bu rhaid gohirio’r Cinio Nadolig ym mis Rhagfyr oherwydd y rhew ond daethom yn ôl i Glwb Golff Woolton am Ginio Blwyddyn Newydd ym mis Ionawr. Cawsom amser braf a chafodd pawb wobr o’r raffl ! Yn ystod y noson diolchwyd i’r Parchedig D Ben Rees am ei wasanaeth fel Llywydd Cymdeithas Lenyddol am 55 o flynyddoedd. Pob dymuniad da i’w Olynydd , y Parchedig Robert Parry.

Cawsom ddau cyfarfod amrywiol wedi’r uchod  yn ystod y mis sef Noson Cyri  a chyflwyniad diddorol am ffynhonnau Sanctaidd yng Nghymru !

cyCymraeg