Cofio Gŵyl Dewi: Y Ddarlith a’r Crempogau ynG Ngymdeithas Cymry Lerpwl

Ar ddechrau mis Chwefror cawsom ddarlith am awdl buddugol Eisteddfod Genedlaethol Llangefni (1957) gan Gwilym Tilsley , ‘Cwm Carnedd’ oedd wedi proffwydo dirwyiad yng Nghymreictod cefn gwlad yn y dyfodol.
Un o gyfarfodydd mwyaf boblogaidd yn rhaglen Y Gymdeithas yw cael ‘Crempoga’ yn nhŷ un o’n Is-Lywyddion, Dr Pat Williams. Unwaith eto cafwyd prynhawn bendigedig ar Ddydd Mawrth Ynyd a mwynhau y crempogau.

Nos Sadwrn , Chwefror 25ain bu Cymdeithas Cymry Lerpwl a’r Gymdeithas Lenyddol Bethel yn dathlu Gŵyl Dewi. Y gŵr gwadd oedd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor.

cyCymraeg