CREMPOGA

Pnawn Chwefror 13eg – Ar ddydd Mawrth Ynyd bu i ni gyfarfod yng nghartref Dr. Pat Williams. Roedd Pat wedi bod yn brysur yn ystod mis Ionawr yn paratoi ar ein cyfer, coginio a rhewi y crempogau. Roedd y croeso yn gynnes, y crempogau yn flasus a’r sgwrs yn llifo !

Pat a Nan yn y gegin Mmmmmmmmmm……….

cyCymraeg