CWIS Y GYMDEITHAS

Mawrth 19 – Cawsom noson hwyliog gyda llawer o chwerthin yng nghwis Mrs Devida Broadbent. Roedd tri tim yn ceisio dyfalu yr atebion i’r cwestiynau amrywiol gan gynnwys un rownd o luniau pobol enwog. Yn y diwedd dim ond dau farc oedd rhwng y tim buddugol a’r “llwyau pren” !!!

cyCymraeg