diwedd tymor 2022/23

Cyfarfod olaf y Gymdeithas am y tymor 2022/23  oedd noson gerddorol gyda Glynn Morris, Manceinion. Siaradodd am ei yrfa ym myd y canu o’i lecyndod, ei berfformiadau mewn sioeau cerdd ar lwyfannau theatrau Manceinion ac Eisteddfodau, yn cynnwys ei lwyddiannau yn y Brifwyl. Canodd ganeuon oedd ag ystyr arbennig iddo ef. Roedd hwn yn uchafbwynt addas i’r tymor.

cyCymraeg