GAIR A CHAINC

Mawrth 26 – Testun Iwan Morgan oedd ‘Gair a Chainc’
Fe gymerodd Iwan ddiddordeb mewn canu gwerin pan yn blentyn 7 oed ac mae dylanwad y cartref a’r capel wedi bod yn rhan bwysig o’i fywyd cerddorol. Erbyn hyn mae yn feirniad profiadol mewn eisteddfodau yn cynnwys yr Urdd a’r Genedlaethol. Cawsom glywed recordiau o rai yn canu Cerdd Dant gan cynnwys Aled Lloyd Davies, Huw Morris ac ef ei hun. I ddiweddu y noson y ofynodd i’r gynulleidfa ganu Calon Lân ar y gainc ‘Llwyn Onn’ a’i farn oedd ein bod wedi gwneud yn dda ! Fel y dywedwyd yn y cyfarfod yr oedd yn ddiweddglo arbennig i’r tymor.

IWAN (ar y chwith) a’i gefnogwyr

cyCymraeg