MYNYDD PARYS

Daeth Dr Huw Roberts atom i sgwrsio am Mynydd Parys. Mae ei wreiddiau yn ddwfn ym Môn ond tydi Lerpwl ddim yn ddiarth iddo, gan iddo ddilyn ei gwrs meddygol yma. Bellach mae wedi ymddeol fel Meddyg Teulu Waenfawr, a braf oedd cael croesawu ei wraig Beryl atom
Mae tyrchu wedi bod am gopr ar Fynydd Parys ers yr Oes Efydd. Erbyn y 18ed ganrif dyma’r ffynhonnell fwyaf o gopr yn y byd.
Bellach mae Amgueddfa wedi agor ym Amlwch yn rhoi hanes gwaith Copr Mynydd Parys a Phorth Amlwch.. Gellir hefyd mynd ar daith gerdded o amgylch Mynydd Parys. Bu i ni gael noson arbennig, sgwrs ddiddorol ac addysgiadol a hwyrach bydd ambell un ohonom wedi cael yr ysfa i droedio Mynydd Parys ac ymweld ag Amlwch, ryw dro Ha’ nesaf!

Llun: Y ddau feddyg – y Llywydd a Dr Huw Roberts

cyCymraeg