Noson Hwylus Nadoligaidd gyda Norma, Devida, a Roderick

Ar ddechrau mis Rhagfyr cawsom noson Nadoligaidd hyfryd o dan ofal Norma, Devida a Roderick, gan gynnwys darlleniadau allan o lyfr newydd ar y Nadolig, a rhai ffeithiau am bethau fel faint o tinsel sydd yn cael ei gynhyrchu bob blwyddyn a faint o dwrciod sydd yn cael eu bwyta! Cawsom cwis Nadoligaidd hefyd gyda digon o atebion ‘crackers’ !

cyCymraeg