OCSIWN

IONAWR 9fed, 2024

Ocsiwn dechrau’r flwyddyn- mae hyn yn ymadrodd cyfarwydd iawn i aelodau cymdeithas Cymry Lerpwl. Cafwyd Ocsiwn hwyliog a difyr iawn pryd y cafodd pawb gyfle i anghofio’r oerni y tu allan!
‘Roedd John Williams yn arwerthwr heb ei ail, yn dangos ei flynyddoedd o hen arfer yn y swydd.
Bu pawb yn hael iawn yn eu cyfraniadau, a chodwyd swm da o arian at goffrau’r gymdeithas.

cyCymraeg