OEDFA DEWI SANT

Chwefror 29ain – Am yr ail flwyddyn yn olynol, cynhaliwyd oedfa yng Nghadeirlan Anglicanaidd Lerpwl i ddathlu Gŵyl Dewi. Croesawyd ni i’r gwasanaeth gan y Gwir Barchedig Ddr. Sue Jones, Deon y Gadeirlan. Traddodwyd y bregeth gan y Parch. Carwyn Siddall , Llanuwchllyn , a daeth llond bws o bobl o ardal y Bala gydag ef i’r oedfa.

cyCymraeg