PARTI NADOLIG Y GYMDEITHAS

RHAGFYR 12fed

‘Roedd noson y cinio ‘Dolig yng Nghlwb Golff Woolton ar Rhagfyr 12fed yn noson braf.Roedd y bwyd yn flasus, wedi ei gyflwyno yn ddeniadol , a phawb yn hapus!
Cawsom gyfle i gymdeithasu efo’n gilydd ar ôl y bwyd, ac wedyn cawsom hwyl gyda’r raffl cyn mynd adref.

cyCymraeg