SGWRS a CYRI

Ionawr 29ain – Roedd hi’n werth disgwyl 12 mis eto i gael blasu arlwy o wahanol fathau o gyri a llysiau wedi eu coginio gan Idris a Mair Roberts. Cawsom groeso ardderchog ganddynt a braf oedd cael sgwrs gyda’r wledd.

cyCymraeg