SLÁINTE – BYWYD YN IWERDDON

Tachwedd 14eg Trwy wyrth y gyfundrefn Zoom cafodd y Gymdeithas wrando a gweld Bethan Kilfoil , y ddarlledwraig brofiadol yn ei chartref sydd ddim ymhell o Ddulyn. Bethan sydd yn Golygydd Rhaglenni Newyddion Raidió Teilifís Éireann, yn Iwerddon. Teitl ei sgwrs oedd ‘Sláinte – bywyd yn Iwerddon’ a chlwysom am ei magwraeth,ei gyrfa a’i sylwadau ar fywyd y wlad.

cyCymraeg