TACHWEDD 22ain Arbenigedd gwehyddu Eirian

Cynhaliwyd noson unigryw na welir o’r blaen yn ein Cymdeithas gan Mrs.  Eirian Muse. Arbenigedd Eirian ydyw gwehyddu – crefft mae hi wedi ei ddysgu ers ei hymddeoliad, ac erbyn hyn wedi datblygu ei sgiliau i safon rhagorol.Cawsom ychydig o hanes basgedi o sawl ardal yng Nghymru, eu gwahanol siapiau a phwrpasau. Cawsom gipolwg ar sut oedd hi’n gwneud un o’i  basgedi.

cyCymraeg