TYMOR 2023/24

Cawsom darlith diddorol ar hanes y Coleg Normal gan Norma Owen a Brian Thomas . Clywsom hanes sefydlu y Coleg a hanesion y ddau siaradwyr am eu bywyd fel myfyrwyr. Braf hefyd oedd clywed rhai eraill yn sôn am eu ‘hatgofion’

cyCymraeg